Asgari İşçilik

size nasıl yardımcı olabiliriz?

2011 yılından bu yana eksik istifade ettiğiniz yahut hiç istifade etmediğiniz sigorta prim teşvik tutarınızı ücretsiz olarak öğrenmek ve uzmanlarımızın konuyla ilgili size dönüş yaparak bilgilendirme yapması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kayıtdışı istihdamla mücadele için SGK’nin başvurduğu yöntemlerden birisi de asgari işçilik uygulamasıdır. Bu yöntemle birlikte işyerlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gereken detayların prime dayalı gerçek kazancı ortaya çıkartılır.

İşverenin bildirdiği tutar ile kurum tarafından tespit edilen işçilik tutarında tutarsızlık meydana geldiyse, bu farkı yaratan tutar işyerine ödetilir. Asgari işçilik uygulamaları bir çok esasa dayanmaktadır.

Andaş Danışmanlık firması bu uygulamaları firmanız adına takip eder ve yasal yükümlülükleriniz doğrultusunda çözümler sunar.

Asgari İşçilik Konusunda Sık Rastlanan Hatalar

Asgari işçilik konusu sosyal güvenlik alanında ayrı bir uzmanlık dalıdır. Bu konuda yetişmiş uzman kaynağına sahip olmayan işverenlerin, çok bariz ve kritik hatalar yaptıkları görülmektedir. Söz konusu hatalara çok büyük ölçekteki firmalarda da rastlanabilmektedir.

İşverenlerce ihale konusu işler ve inşaat işyerlerinde sıkça yapılan hatalar;

İhale şartnamesinde işçi sayısı veya gün sayısı belirtildiği halde bu şartlara uymadan işçi çalıştırılması,

İhale şartnamesinde çalıştırılması gereken teknik/uzman personel sayıları belirtildiği halde bu nitelikte personel çalıştırılmaması,

Şartnamede yer alan ekipmanı kullanabilecek teknik eleman çalıştırılmaması,

İşyeri dosyasının açılması ve kapatılmasında sözleşme şartlarına riayet edilmemesi,

Geçici işyeri dosyası açılması gerektiği halde devamlı işyeri dosyasıyla ihale konusu işin yapılması,

Eksiksiz geçici kabul sonrası, SGK tarafından kabul edilmediği halde, kabul edilir zannıyla işçilik bildirimine devam edilmesi,

İşçilik içeren faturaların eksik bilgilerle düzenletilmesi,

SGK incelemesinde dikkate alınmayan faturaların işçilikli fatura kapsamına dahil edilmesi,

İhale konusu işlerde işçilik oranının yanlış öngörülmesi,

Bina inşaatlarında anahtar teslimi sözleşmede dosya açtırılması,

Bina inşaatının yapı sınıf ve grubunun hatalı değerlendirilmesi,

Taşeron (alt işveren) sözleşmelerinin hatalı olarak yapılması,

Taşeron faturalarının işçilikli fatura olarak hesaba katılması,

SGK müdürlüğünde ön değerlendirmeyle sonuçlanması lehe olan iş için inceleme (teftiş) istenmesi; incelemenin lehe olduğu durumlarda ön değerlendirmeyle dosyanın kapatılması,

Konsorsiyum ve iş ortaklığı taahhütlerinde dosya açma ve işçilik bildirimlerinin hatalı yapılması,

gibi bugüne kadar karşılaştığımız bir çok sorun vardır.

diğer hizmetlerimiz

geriye dönük ne kadar prim kaybınız olduğunu öğrenmek ister misiniz?